A diáspora hebrea hoxe.

Mapa de Laura Canali.

Máis da metade do mundo hebraico continúa preferindo á residencia en Israel unha condición minoritaria noutros países, habitualmente sentidos como propios.