Antecedentes TLCs: el espejo mexicano #CATNoalTTIP | Associació Salut i Agroecologia (ASiA)

Aquí sota un excel·lent resum del que va representar el treball immens del Tribunal Permanent dels P