Xàrcies socials i democràcia… o la pervivència de l’escletxa digital

Milloren les xàrcies socials la democràcia? En un temps de desafecció dels ciutadans per la política