«Informe Control de capitals: Guia Pràctica»: Sergi Cutillas, Costas Lapavitsas, Danier Munevar

Aquest informe, escrit per membres de l’ODG, del CADTM i del RMF, ens explica la gran importància qu